Information med anledning av nya smittskyddsföreskrifter

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut av nya smittskyddsföreskrifter från den 1 december har förbundsstyrelsen tagit beslut som gäller för aktiviteter som samlar fler än 100 personer inomhus. Vid tävlingar gäller beslutet hoppning inomhus.

Vid tävlingar gäller beslutet inomhustävlingar i hoppning som samlar fler än 100 personer i publiken. Vid tävling räknas inte ryttare, medhjälpare eller funktionärer in som deltagare. Tillfälliga TR (länk Länk till annan webbplats.)

Beslutet gäller även shower och uppvisningar, som till exempel luciashow, och i beslutet definieras ridhus som inomhus.

Från den 1 december 2021 ska anordnare/arrangör av offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare antingen

  • ställa krav på att personer som är 18 år och äldre ska uppvisa vaccinationsbevis
  • eller vidta särskilda smittskyddsåtgärder.

Det är arrangören som bestämmer vilket av alternativen som gäller för den enskilda tillställningen.

Det här gäller för tävlingar inomhus från 1 december Länk till annan webbplats. - Riksidrottsförbundet

Vaccinationsbevis

Arrangören ska kontrollera att deltagare har ett giltigt vaccinationsbevis. Deltagare ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation.

Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis, men ska kunna visa upp legitimation om det inte är uppenbart att personen är under 18 år.

Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis.  Länk Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör | DIGG Länk till annan webbplats.

Särskilda smittskyddsåtgärder

Om vaccinationsbevis inte kontrolleras ska deltagarna ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.

Allmänna råd gäller fortfarande

Pandemin är inte över och fortsatt gäller att vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Fortsatt gäller också att hålla noggrann handhygien, hosta eller nys i armvecket och stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom.

Länk till Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Publicerad: