Jordbruksverkets nya registreringskrav

Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial  ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket.

Nya registreringskrav från Jordbruksverket

Detta är nytt:

Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial
(sperma, ägg eller embryon) ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Jordbruksverket behöver ha informationen för att enklare kunna spåra smittor. Redan nu går registreringen att göra.

Det nya registreringskravet för anläggningar med djur omfattar många nya djurarter som inte har registrerats tidigare. En ny stor grupp som måste registrera sina anläggningar är hästhållare. Vi kommer inom kort också att gå ut med riktad information till dessa.


Det är den som driver en anläggning som ska registrera den och de djurarter eller avelsmaterial som hålls där, även om den själv inte äger eller tar hand om dem. En anläggning kan exempelvis vara ett stall, ett bete, en butik eller ett zoo.

 

Uppgifter om tidigare produktionsplatser uppdateras vid behov

Jordbruksverket har redan idag ett register för produktionsplatser för nötkreatur, svin, får och getter samt för fjäderfän och värphöns. Vi önskar att den djurhållare som sedan tidigare registrerat sin produktionsplats kontrollerar att de uppgifterna är aktuella. Produktionsplatser kallar vi framgent för anläggningar.

 

Alla behöver inte registrera en anläggning

Den som driver en veterinärklinik eller har sällskapsdjur i hushållet behöver inte registrera att de har en anläggning. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt lagstiftningen kan vara ett sällskapsdjur och det får inte hållas i kommersiellt syfte.

Också transportörer ska registrera sig
Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera sig som transportör. Även den som transporterar katter, hundar och illrar som det finns krav på att registrera anläggning för, ska registrera sig.

 

När och var gör man registreringen?
Sedan 5 februari går det att

 

Från och med april kommer det även att vara möjligt att registrera anläggningar med vattenlevande djur.

Mer information
De nya reglerna finns i EU:s nya djurhälsoförordning AHL, Animal Health Law. Djurhälsoförordningen är en så kallad ramlagstiftning för djurhälsa och smittskydd.
Reglerna gäller från och med den 21 april 2021.


Kontakt för eventuella frågor om registreringen:

Observera att manual och filmer om hur man registrerar sin verksamhet finns att se och hämta på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

 

Vid frågor går det att kontakta Jordbruksverkets kundtjänst
via mejl Länk till annan webbplats. eller på 0771-223 223

 

Kontakt för eventuella frågor om lagstiftningen:

Fredrik Woods

Biträdande projektledare

Jordbruksverket

Tfn 036-15 62 42

Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se

 

Mer information om de nya reglerna hittar du på http://www.jordbruksverket.se/ahl Länk till annan webbplats.

 

 

Publicerad: