Kallelse till årsmöte

Kallelse till Gotlands Ridsportförbunds Årsmöte 2024

När: onsdagen den 13 mars kl. 18:30

Var: Innovitaskolans matsal

Anmälan: Anmäl deltagande till  gotland@ridsport.se senast 7mars

Närvaro och yttranderätt: Medlem i förening anslutna till Gotlands Ridsportförbund har närvaro och yttranderätt.

Rösträtt/ Ombud: Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombudet får endast representera en förening. Föreningens ombud får ej vara ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen.

Fullmakt: För att delta i omröstningen ska en fullmakt lämnas in som finns för utskrift på GRF´s hemsida https://ridsport.se/distrikt/gotland/distriktet/arsmote- Länk till annan webbplats.
Den ska vara signerad av minst en firmatecknare i föreningen. Fullmakten ska tas med till årsmötet alternativt skickas in per E-post till ulrika.soderstrom@rfsisu.se

Motioner: Motioner till distriktsårsmötet ska vara distriktet tillhanda senast den 1 februari. Motionerna skicks till ulrika.soderstrom@rfsisu.se

Program: Sedvanliga årsmöteshandlingar samt prisutdelning av Allsvenskor och Gunghästen, GRF bjuder på smörgåstårta.

Valberedningen
Lisa Norling -sammankallande Lisanorling@live.se
Annica Wiman gotfire1@gmail.com
Emma Jansson Emma.jansson@sgrk.nu

Alla möteshandlingar presenteras på vår hemsida under distrikt/årsmöte Öppnas i nytt fönster. senast 14 dagar före årsmötet

Välkomna!

Publicerad: