Möte Tävlingstermin 2024

FOTO: Mikael Sjöberg

Klubbarna inbjuds härmed till möte angående Tävlingstermin 2024

  • Ansökningar / önskemål för tävlingsdatum läggs in av klubbarna i TDB senast 6oktober
  • Därefter är det tävlingsdatumsmöte torsdag den 26 oktober kl 18.30 Idrottens hus där samtliga klubbars representanter samordnar serier och cuper samt fördelar vid ev krockar. Distriktsgrenledarna stämmer sedan av slutresultatet veckan efter mötet (för ev ändring) innan tävlingsterminen fastställs.

Vänligen meddela hur många som kommer från just er klubb (lämpligen upp till 4personer) för att kunna beräkna fika och lokal.

E-post: ulrika.soderstrom@rfsisu.se

Publicerad: