B-domarkurs hoppning

FOTO: Mikael Sjöberg

Ridsportförbundet har för avsikt att arrangera B-domarkurs hoppning. Gotland har stort behov av domare och överdomare så vet ni några intresserade ute i klubbarna? Återkoppla i så fall till Ulrika på kansliet


För att så småningom bli A-domare eller Överdomare i hoppning, krävs att personen varit B-domare i minst 4 år. Således är det viktigt att också blicka framåt och ta med dessa roller i beräkningen för att säkra upp att det finns ett underlag för framtida vidareutbildning.

E-post kansliet:

ulrika.soderstrom@rfsisu.se

Utbildningsgången för B-domare i hoppning består av fyra steg, varav två fysiska kurstillfällen.

Steg 1

Digitala studier i Ridsportens utbildningsportal.

Steg 2

Tvådagarskurs enligt utbildningsplan med i huvudsak teoretiskt innehåll.

Steg 3

Praktik genomförs under sammanlagt minst 24 timmar.

Steg 4

Tvådagarskurs enligt utbildningsplanen med i huvudsak teoretiskt innehåll. Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger B-domarkompetens.

Mer om hoppdomare kan ni läsa här: Utbildning-Hoppdomare Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: