Paraledare

Utbildningen för paraledare ger dels den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare och kuskar med funktionsnedsättning men även väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap. Hästen är helt fri från fördomar och mötet med hästen sker på lika villkor för alla.

Grundkurs för paraledare

Grundkurs för paraledare vänder sig till ledare i föreningar som har eller vill starta upp verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att förmedla en grundläggande kunskap i att leda och möta ryttare och kuskar med funktionsnedsättning samt att väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att de ska kunna vara behjälpliga vid och/eller bedriva verksamhet i föreningen för ryttare eller kuskar med funktionsnedsättning. Deltagarna ska bli stärkta i sin roll som ledare/medhjälpare och få uppslag på hur de kan skapa förutsättningar för att få personer med funktionsnedsättning inkluderade i föreningsverksamheten. Alla ska kunna dela den glädje och gemenskap som finns i ridsporten oavsett förutsättningar.

Om kursen

Kursen består av en webbaserad del kombinerat med fysiska träffar. Webbdelen består av 10 avsnitt med texter, filmer och reflektionsuppgifter som ska genomföras innan det fysiska tillfället. De fysiska kursträffarna innehåller teoretiska och praktiska moment. De fysiska träffarna genomförs under heldagar eller vid flera kortare tillfällen. Materialet till kursen finns att köpa på Sisu Idrottsböcker - klicka här Länk till annan webbplats.

Anmälan

Fördjupning Paraledare (tidigare FU3)

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.

Tilläggsutbildning med inriktning terapi & specialpedagogik

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet. Läs mer här Länk till annan webbplats.

För dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola och är intresserad av att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs finns en tilläggsutbildning med inriktning terapi & specialpedagogik.

Publicerad: