Basutbildning för ridsportens ledare

Kerstin Gunnesson

FOTO: Kerstin Gunnesson

Välkommen till Basutbildning för ridsportens ledare 28 januari på Stenungsbaden Yacht Club. Ridsportens ledare är förebilder för övriga medlemmar och Basutbildningens mål är att ge ledare på alla nivåer inom ridsporten en stabil och gemensam grund att stå på för att känna sig trygga med sitt uppdrag och fortsätta utvecklas inom ridsporten.

OBS! - Om du var anmäld till den inställda basutbildningen 29 oktober har du automatiskt blivit anmäld till detta tillfälle där samma faktura gäller.

Frågor hänvisas till evelina.ketola@ridsport.se, 070-6801973.

Varmt välkomna!


Publicerad: