Fortbildning för inverksansdomare -Falköping

.

Söndag 11 december välkomnas alla inverkansdomare till fortbildning på Falbygdens Hästsportförening med Anneli Wetterström. Även du som inte har dömt på några år är varmt välkommen. I och med att fortbildningen hålls så sent på året, kan den tillgodoräknas som fortbildning 2023.

Publicerad: