Basutbildning 2 april

Varmt välkomna på basutbildning för ridsportensledare den 2 april.

Ledarna inom ridsporten är förebilder för övriga medlemmar och har en särskilt viktig roll i organisationen. Målet
med Basutbildning för ridsportens ledare är därför att alla ledare ska få en god grund att stå på så att de kan
känna sig trygga med sitt uppdrag och fortsätta utvecklas inom ridsporten. Basutbildning vänder sig till nuvarande och blivande ledare inom ridsporten, till exempel ridledare, tränare, ridlärare, lagledare, ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda m.fl. 

Varmt välkommen!

Mer information finner du här: Inbjudan. Länk till annan webbplats.

Länk till anmälan: Anmälan stängd Länk till annan webbplats.

Regler vid anmälan för kurser i Göteborg & Bohusläns Ridsportsförbund. Länk till annan webbplats.

Publicerad: