Basutbildning för ridsportens ledare

bas

FOTO: Kerstin Gunnesson

Välkommen till Basutbildning för ridsportens ledare 13 maj

Ridsportens ledare är förebilder för övriga medlemmar och Basutbildningens mål är att ge ledare på alla nivåer inom ridsporten en stabil och gemensam grund att stå på för att känna sig trygga med sitt uppdrag och fortsätta utvecklas inom ridsporten.

Frågor hänvisas till evelina.ketola@ridsport.se, 070-6801973.

Varmt välkomna!

Publicerad: