Lämna inspel på vårens lagregler

Ulf Stringer

FOTO: Ulf Stringer

Distriktets tävlingskommitté önskar få förslag och inspel på reglerna för vårens lagtävlingar 2023.

Inför vårens tävlingssäsong 2023 kan föreningarna inkomma med sina inspel på cupernas regler. Dessa inspel ska senast 20 november 2022 skickas in via mejl till evelina.ketola@ridsport.se. Obs, 1 mejl per förening. Därefter kommer tävlingskommittén gå igenom och handlägga de inskickade förslagen för att sedan publicera de reviderade reglerna den 15 december 2022.

TÄVLINGSKOMMITTÉNS UTKAST PÅ LAGREGLER VT23

På våren rids följande lagtävlingar hos Göteborg & Bohusläns RF:

Hööks Bohuscupen - Hoppning

Division 3 - Dressyr

Division 1 - Hoppning Ponny & Dressyr

Publicerad: