1. Är du 13 år och uppåt, rider hoppning, dressyr eller fälttävlan så är det dags att söka till ryttarutveckling nivå 2 som genomförs under hösten 2022 och våren 2023. Svenska Ridsportförbundets utvecklingsmodell handlar om att guida fler ryttare rätt

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Ryttarutveckling nivå 2 - 2022-2023
 2. Varmt välkomna till ungdomsledarkurs med Steg I och II hösten 2022, och steg III våren 2023. ULK:en är för dig som fyllt 15 år och som vill vara med och stödja barn och ungdomsverksamheten i din för Kursens mål . Utveckla förmågan att kommunicera och

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Ungdomsledarkurs 2022/23
 3. Varmt välkomna på konferens för föreningsutveckling tillsammans med Lotta Hillbom 1 oktober. Under våren har vi haft två träffar tillsammans med SvRFs föreningsrådgivare Lotta Hillbom, där vi har pratat om ekonomi i ridsportföreningen. Nu bygger vi

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Kostnadsfri konferens för föreningsutveckling 1 oktober - 22
 4. Varmt välkomna till digital och kostnadsfri föreläsning tillsammans med Lotta Hillbom, föreningsutvecklare på Svenska Ridsportförbundet. Samma föreläsning ges vid två tillfällen för att ge så många som möjligt chansen att delta. Vi kommer avhandla

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Kostnadsfri föreläsning - föreningsutveckling
 5. Distriktets ungdomssektion bjuder in till inspirationsdag för dig som är med i US och vill inspireras till nya aktiviteter, byta erfarenheter och träffa andra US i distriktet. Länk till anmälan: https://forms.gle/YkGF5dkj9A663VEdA

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Inspirationsdag med DUS - 22 maj
 6. Varmt välkomna till en unik Inspirationsclinic tillsammans med B tränare Traudi Björling & Veterinär Anette Graf. Clinicen är öppen för alla intresserade och budskapet är att tillföra mer kunskap och inspiration till de som arbetar inom ridsporten.

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Inspirationsclinic för Traudi Björling & veterinär Anette Graf
 7. Varmt välkomna på basutbildning för ridsportensledare den 2 april. Ledarna inom ridsporten är förebilder för övriga medlemmar och har en särskilt viktig roll i organisationen. Målet med Basutbildning för ridsportens ledare är därför att alla ledare

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Basutbildning 2 april
 8. OBS, NY PLATS! Vi välkomnar licensierade C och B tränare samt diplomerade Ridlärare SRL I - III till fortbildning med Jens Fredricson - 26 oktober 2021. Fortbildningen är av Svenska Ridsportförbundet godkänd som obligatorisk årlig fortbildning och

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Fortbildning 26 oktober - Jens Fredricson
 9. Välkommen till inspirationsdag för Traudi Björling, B tränare i dressyr och med tysk beridar- och mästarexamen. Traudi sätter hästens välbefinnande högst och föredrar en ödmjuk, strukturerad och noggrann ridning Vi välkomnar ridlärare, tränare och

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Inspirationsdag med Traudi Björling 27 september
 10. Varmt välkomna till digital och kostnadsfri föreläsning tillsammans med Lotta Hillbom, föreningsutvecklare på Svenska Ridsportförbundet. Samma föreläsning ges vid två tillfällen för att ge så många som möjligt chansen att delta. Vi kommer avhandla

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Kostnadsfri föreläsning - föreningsutveckling
 11. På vilket sätt ökar vi kunskapen kring team och individutveckling, förstå vikten av att olikheter är bra, det ger resultat, få insikt om hur man kan arbeta för att få med sig sitt team mot uppsatta mål. OBS!! FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID TILL 18 MAJ. 20

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Teamutveckling / Ledarskap med Catrin Engström 20 maj
 12. På vilket sätt ökar vi kunskapen kring team och individutveckling, förstå vikten av att olikheter är bra, det ger resultat, få insikt om hur man kan arbeta för att få med sig sitt team mot uppsatta mål. OBS!! FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID TILL 18 MAJ. 20

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Teamutveckling / Ledarskap med Catrin Engström 20 maj
 13. Välkomna till vår repetitionskurs 2021 för Överdomare i dressyr, 23 januari (nytt datum). OBS kursen flyttad till nytt datum - 23 januari I nbjudan - Observera att kursen kommer hållas digitalt och det kommer därför inte faktureras någon avgift för

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Fortbildning överdomare dressyr 23/1
 14. Välkomna till vår repetitionskurs 2021 för Överdomare i dressyr, 23 januari (nytt datum). OBS kursen flyttad till nytt datum - 23 januari I nbjudan - Observera att kursen kommer hållas digitalt och det kommer därför inte faktureras någon avgift för

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Fortbildning överdomare dressyr 23/1
 15. 31 Januari välkomnar vi er till repetitionskurs för grönt kort handledare samt kurs för nya utbildare i distriktet. Observera att kursen kommer hållas digitalt och det kommer därför inte faktureras någon avgift för fika & lunch. Inbjudan finner du -

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Fortbildning grönt kort utbildare
 16. 31 Januari välkomnar vi er till repetitionskurs för grönt kort handledare samt kurs för nya utbildare i distriktet. Observera att kursen kommer hållas digitalt och det kommer därför inte faktureras någon avgift för fika & lunch. Inbjudan finner du -

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Fortbildning grönt kort utbildare
 17. Välkomna på repetitionskurs Lördagen den 30 januari 2021 för hopp-domare och överdomare. På grund av det rådande smittläget kommer fortbildningen ske digitalt. Repetitionskursen leds av Annika Pihl, hon kommer att lotsa er genom aktuella TR frågor.

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Fortbildning för hopp-domare och överdomare DIGITALT
 18. Välkomna på repetitionskurs Lördagen den 30 januari 2021 för hopp-domare och överdomare. På grund av det rådande smittläget kommer fortbildningen ske digitalt. Repetitionskursen leds av Annika Pihl, hon kommer att lotsa er genom aktuella TR frågor.

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Fortbildning för hopp-domare och överdomare DIGITALT
 19. Kursen är både en fortbildning för redan godkända utbildare, vilka måste förkovra sig vartannat år, samt kurs för nya utbildare. Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare. Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Repetitionskurs för Grönt kort handledare samt kurs för nya utbildare i distriktet 2/2 - 2020
 20. Välkomna på repetitionskurs 2020 för hoppdomare och överdomare. Repetitionskursen leds av Annika Pihl, hon kommer att lotsa er genom aktuella TR frågor. Har ni diskussionsämnen och/eller frågor samt erfarenheter som ni vill ta upp är det bra om ni

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Fortbildning för hopp- och överdomare 1/2 - 2020
 21. Kursen är både en fortbildning för redan godkända utbildare, vilka måste förkovra sig vartannat år, samt kurs för nya utbildare. Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare. Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Repetitionskurs för Grönt kort handledare samt kurs för nya utbildare i distriktet 2/2 - 2020
 22. Välkomna på repetitionskurs 2020 för hoppdomare och överdomare. Repetitionskursen leds av Annika Pihl, hon kommer att lotsa er genom aktuella TR frågor. Har ni diskussionsämnen och/eller frågor samt erfarenheter som ni vill ta upp är det bra om ni

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Fortbildning för hopp- och överdomare 1/2 - 2020
 23. Utbildningen för paraledare ger dels den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare och kuskar med funktionsnedsättning men även väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap. Hästen är helt fri från fördomar och

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Paraledare
 24. Foto: Test Testsson Ryttarutveckling nivå 2 Varmt Välkommen att ansöka till Svenska Ridsportförbundet- och Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds Ryttarutveckling nivå 2. Svenska Ridsportförbundets utvecklingsmodell handlar om att guida fler ryttare

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Ryttarutveckling
 25. Utbildningar i din region/distrikt: Alla regioner/distrikt Svenska Ridsportförbundet Blekinge Ridsportförbund Dalarnas Ridsportförbund Gotlands Ridsportförbund Gävleborgs Ridsportförbund Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Hallands Ridsportförbund

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Sök utbildning
 26. Fortbildning för tränare och ridlärare arrangeras årligen. Inbjudan och anmälan till möten och kurser/fortbildningar kommer upp på denna sida när det är aktuellt. 2023- 10-10 Fortbildning för C & B tränare samt licencerade SRL I-III med Kristian von

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Tränare & Ridlärare
 27. Inbjudan och anmälan till möten och kurser/fortbildningar kommer upp på denna sida när det är aktuellt.Distriktet arrangerar tävlingsmöten för bland annat arrangörer och lagledare två gånger om året, i samband med lagtävlingarna. Domare, överdomare

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Tävlingsfunktionär
 28. Ungdomsledarutbildningen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som fyllt 15 år och som är aktiv inom klubbens barn- och ungdomsverksamhet. Ungdomsledarkursen ger dig också generella ledarkompetenser som är användbara även i andra sammanhang,

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Utbildning / Ungdomsledare
 29. Foto: Ungdom Distriktets ungdomssektion (DUS) fungerar som stöd för ungdomar som är aktiva i US och ordnar träffar och aktiviteter för dessa. Intresserade av att vara med i DUS? Har ni några ungdomar på klubben som börjar bli lite äldre och vill

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom
 30. UNGA RYTTARE BILLDALS RIDKLUBB 2 FEB 2020 Nytt program från Saab Team Sweden Dressage för alla unga ridsportintresserade. Delta i projektet Innovate Passion där unga ryttare utvecklar ridsporten. Inspireras av Lina Dolk och Patrik Kittels

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Patrik Kittel Ungdomsdag 2/2 - 2020
 31. Vi välkomnar ungdomsrepresentanter från alla distriktets föreningar. Anmäl antal deltagare från er förening senast 19/5 till johanna_forsman@live.se Vi i DUS behöver bli fler! Är du intresserad av att sitta med i DUS? Känner du någon som du tycker

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / DUS årsmöte 24/5
 32. Vi välkomnar ungdomsrepresentanter från alla distriktets föreningar. Anmäl antal deltagare från er förening senast 19/5 till johanna_forsman@live.se Vi i DUS behöver bli fler! Är du intresserad av att sitta med i DUS? Känner du någon som du tycker

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / DUS årsmöte 24/5
 33. 12 november- 22 bjuder DUS in till FULK hos Göteborgs Fältrittklubb. FULK:en är en kurs för unga, mellan 11-14 år, som vill börja lära sig leda och engagera sig i ridsporten och utgör på så vis ett första steg innan ungdomsledarkursen. Efter

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / DUS bjuder in till förberedande ungdomsledarkurs (FULK)
 34. DUS bjuder in till en ungdomsresa till SIHS på Friends Arena den 26/11. Under resan kommer vi arbeta med trygghetsfrågor inom ridsporten för att sedan tillsamman gå på kvällens föreställning. Inbjudan och anmälan - Anmälan stängd . Vid frågor

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Åk med DUS till Sweden International Horse Show
 35. Nu bjuder distriktets ungdomssektion, DUS, in till kunskapstävlingen Vi i stallet. Årets final kommer hållas på Clarebergs Ridklubb den 17 september. Information och inbjudan (länk) Anmälan: https://forms.gle/gvRv1TFC2djU5arP8

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / DUS: Vi i stallet 2022
 36. Häng med till westcoast equestrian week! DUS bjuder nu in till lördagens tävlingar på Åby hästsportarena i Mölndal. Vi ses vid entrén kl 9 den 30 juli för att sedan titta på förmiddagens 140-hopptävling tillsammans, gå en rundvandring i stallarna och

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Häng med DUS till westcoast equestrian week
 37. Snart är det dags för DUS årsmöte, detta året digitalt via teams den 24/3 kl 19.00. Efter mötet öppnas det upp för frågor och diskussion. Har ni frågor redan nu så får ni gärna kontakta Johanna Forsman, Alva Björklund eller Maja Simonsson i DUS.

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / DUS Årsmöte 24 mars
 38. Snart är det dags för DUS årsmöte, detta året digitalt via teams den 24/3 kl 19.00. Efter mötet öppnas det upp för frågor och diskussion. Har ni frågor redan nu så får ni gärna kontakta Johanna Forsman, Alva Björklund eller Maja Simonsson i DUS.

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / DUS Årsmöte 24 mars
 39. Den 25 maj kl. 18.00 bjuder DUS in till en digital föreläsning men Catrine Andersson får projektet Trygga ledare. Sista dagen för anmälan den 21 maj. Trygga ledare är en samarbetssatsning för att stärka den positiva sociala miljön för barn och unga i

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Föreläsning med Trygga ledare och DUS 25 maj
 40. Den 25 maj kl. 18.00 bjuder DUS in till en digital föreläsning men Catrine Andersson får projektet Trygga ledare. Sista dagen för anmälan den 21 maj. Trygga ledare är en samarbetssatsning för att stärka den positiva sociala miljön för barn och unga i

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Föreläsning med Trygga ledare och DUS 25 maj
 41. Äntligen är den fysiska versionen av DUS Skånes ungdomsdag tillbaka och såklart har DUS Göteborg & Bohuslän ordnat med en bussresa ner till Flyinge för att titta på showen den 16 januari. För mer infromation om Skånes ungdomsdag klicka HÄR För

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Åk med DUS till Skånes ungdomsdag 2022
 42. Vill du vara med och tävla med din käpphäst i Agria Ponnyklubbs Glädjehopp? Allt du behöver är en käpphäst och en film på din käpphästrunda. Dra ihop ett gäng i stallet eller be en kompis eller förälder att filma din runda. Alla deltagare får en

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Glädjehopp med Agria
 43. Nu bjuder distriktets ungdomssektion in till kunskapstävlingen Vi i stallet, en tävling för barn i åldrarna 9-13 år. Alla deltagare får diplom, rosett och presenter och det vinnande laget får 2500 kr till föreningens ungdomssektion. Information och

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / DUS: Vi i stallet 2021
 44. Förberedande ungdomsledarkurs är en kurs för unga, mellan 11-14 år, som vill börja lära sig leda och engagera sig i ridsporten. Denna kurs utgör på så vis ett första steg innan ungdomsledarkursen. Inbjudan och information Anmälan via följande länk:

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / DUS bjuder in till FULK 2 oktober
 45. Under Strömsholmsdagarna den 3-6 juni sänder Agriastudion direkt från de anrika tävlingarna. Då bjuder Agria Djurförsäkring alla kunder på uppsnack, intervjuer, bangång, clinics och förstås tävlingar i hoppning, dressyr och fälttävlan Läs mer här:

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Agriastudion
 46. Vill du vara med och tävla med din käpphäst i Agria Ponnyklubbs Glädjehopp? Allt du behöver är en käpphäst och en film på din käpphästrunda. Dra ihop ett gäng i stallet eller be en kompis eller förälder att filma din runda. Alla deltagare får en

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Glädjehopp med Agria
 47. Varmt välkomna till Agrias käpphästhoppning den 29 december med kval till finalen som går på Göteborg Horse Show. Under jullovet bjuder distriktet i sammarbete med Billdals RK in till Agrias käpphästhoppning den 29 december. Evenemanget är

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Käpphästhoppning med Agria - Kval till GHS
 48. Distriktets ungdomssektion välkomnar er till årsmöte söndagen den 12 mars. Dus årsmöte kommer att hållas, både digitalt på teams och fysiskt på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke, den 12 mars 2023 klockan 09:00 i samband med sista omgången av

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / DUS årsmöte
 49. Nu är det dags att nominera 2022 års ungdomsledare och ungdomssektion i Göteborg och Bohusläns distrikt. För att kunna nominera en person till årets ungdomsledare så krävs det att personen är medlem i någon av distriktets anslutna föreningar,

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Nominera årets ungdomsledare & ungdomssektion
 50. Den 17 juni bjuder vi dig som är mellan 13-26 år på en peppig heldag med fokus på hästar och trygghet. Helt gratis! Upplev magin under Global Champions League tillsammans med oss. Du blir en del av Stockholm Hearts unika hejarklack och träffa

  Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund / Ungdom / Superlördag för unga på Stockholm Stadion