Årsmöte för Göteborg & Bohusläns RF

Evelina Ketola

FOTO: Evelina Ketola

Vi välkomnar er till årsmöte för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund söndagen den 26 mars.

Förutom årsmötesförhandlingarna och tid för diskussion och frågor kommer representant och ledamot i förbundsstyrelsen, att lämna matnyttig information från Svenska Ridsportförbundet. - Vi bjuder på fika och tilltugg.

När: Söndagen den 26 mars 2023
Tid: Kl. 15.00
Var: Stenungsbaden Yacht Club

OBS! Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet, motioner, skall vara distriktsstyrelsen till handa senast den 1 februari -23. Rätten att inge förslag tillkommer distriktets tillhörande röstberättigade föreningar samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från enskild medlem i förening insändes genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande.

Valberedningens förslag samt verksamhets– och förvaltningsberättelse kommer att finnas på distriktets hemsida senast två veckor innan årsmötet, enligt våra stadgar.

Inbjudan till årsmötet Pdf, 197.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäla till årsmötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ombudsfullmakt och övriga årsmöteshandlingar

Publicerad: