Motioner till förbundsstämman 2023

FOTO: Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Vi påminner om att motioner till förbundsstämman 2023 från föreningarna ska vara distriktet tillhanda senast 15 november.

Torsdag 1 december 2022 är sista dag att inkomma med motioner till förbundsstämman 2023. Motion från förening ska åtföljas med yttrande från distriktet, motion från enskild ska åtföljas av yttrande från förening.

Motion från förening i Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund ska vara kansliet tillhanda senast 15 november för yttrande. Skickas till goteborg@ridsport.se

Publicerad: