Värdegrund och code of conduct

Uteritt Stenungsund

Foto: Mikael Sjöberg

Värdegrund

  • Vi tar ansvar. Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.
  • Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.
  • Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.
  • Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.
  • Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.


Publicerad:

TRI

Utdrag ur TR I