Information från valberedningen

Egen

Valberedningen informerar inför årsmötet 26 mars 2023

Mandattiden utgår för följande poster:

Ordförande

Lilian Axelsson

Tillgänglig för omval

Ledamöter 2 år

Pernilla Netsman-Stolpe

Tillgänglig för omval


Malin Franevik

Tillgänglig för omval


Anna Ekstedt

Tillgänglig för omval


1 vakant plats


Valberedningen

2 vakanta platserVälkommen med nomineringar som ska vara valberedningen tillhanda senast den

1 februari 2023.

Glöm inte att det är ni som kan påverka genom att nominera era kandidater till oss.

Ev. nominerad person skall vara tillfrågad och ha accepterat.

Valberedningen består av:

S.K.

Anna Norin

Hudiksvall

070-332 22 12

e-postLena Hammarlund

Järbo

070-286 64 94

e-post


Erika Engberg

Bollnäs

073-058 75 71

e-post


Publicerad: