Funktionärsutbildningar

Vid alla tävlingar från 1* tävlingar och uppåt i samtliga discipliner behövs olika officiella funktionärer såsom överdomare, domare och banbyggare.

Grundutbildningar

Grundutbildningar för funktionärer i hoppning och dressyr hålls av förbundet centralt och av distrikten och anordnas när behov och efterfrågan finns. Följande funktionärsutbildningar finns att söka:

Överdomare

Överdomare s Länk till annan webbplats.ka finnas vid alla tävlingar från 1* tävlingar och uppåt i samtliga discipliner. Utbildningen anordnas främst av förbundet centralt, eller av distrikten vid specifika tillfällen.

Hoppdomare

Hoppdomare Länk till annan webbplats. ska finnas vid alla hopptävlingar från 1* tävlingar och uppåt. För utbildningen av B-domare ansvarar Dalarnas Ridsportförbund, ibland i samarbete med annat distrikt. För utbildningen till A-domare ansvarar Förbundskansliet.

Inverkansdomare hoppning

Inverkansdomare s Länk till annan webbplats.ka finnas vid speciella hoppklasser med bedömning inverkan. Utbildningen anordnas främst av förbundet centralt, eller av distrikten vid specifika tillfällen.

Banbyggare hoppning

Banbyggare Länk till annan webbplats. ska finnas vid alla hopptävlingar från 1* tävlingar och uppåt. För utbildningen av banbyggare ansvarar Svenska Ridsportförbundets banbyggargrupp.

Dressyrdomare

Dressyrdomare s Länk till annan webbplats.ka finnas vid alla dressyrtävlingar från 1* tävlingar och uppåt. Dressyrdomarutbildningar anordnas av Svenska Ridsportförbundet centralt.

Andra grenar

Funktionärsutbildningar Länk till annan webbplats. inom fälttävlan, distansritt, körning, Working Equitation, voltige och Mounted Games anordnas av Svenska Ridsportförbundet centralt.