Wow! Så här såg det ut på VM 2022. Nu är Ella Filippa Velander uttagen till 2024 års VM tillsammans med ny häst.

Voltige

Voltige är sporten - eller balansövningen - som föddes inom kavalleriet. Som publik- och tävlingsgren är den relativt ny.

Voltigen har som mål att "vara en lagsport för ungdomar där man genom träning och tävling uppnår en fin gemenskaps- och samhörighetskänsla".

Voltige tävlas i en obligatorisk och en fri avdelning (kür) med egen vald musik. Samtliga voltigörer måste visa alla de obligatoriska övningarna och minst en övning ur det fria programmet. De åtta obligatoriska övningarna ska genomföras i bestämd ordning och i ett block.

  • Upphopp
  • Grundsits
  • Fana
  • Kvarn
  • Sax del 1
  • Sax del 2
  • Stående
  • Avhopp inåt

Varje övning bedöms från 0 till 10 poäng och avdrag görs bland annat om voltigören glömmer att stå på knä före fana och stående eller om han/hon faller i avhoppet. Det fria programmet bedöms ur sin svårighetsgrad, sin sammansättning och sitt utförande (mekanik, smidighet, höjd och schvung), och programmet ska vara omväxlande.

För seniorlag, internationellt och nationellt finns en undre åldersgräns på 7 år. För juniorlag ligger åldersgränsen på 7-18 år. Individuella voltigörer får tävla i ordinarie individuell klass från och med det år de fyller 14.

Hästen måste vara minst 6 år. I både lag och individuellt har hästens galopp sin egen bedömning, stor vikt läggs vid takt, lösgjordhet och framåtbjudning, där inbegrips även linförarens longering av hästen.

Grenansvarig voltige Dalarna:
Maria Åteg, 070-241 43 89, maria.ateg@telia.com