Championatstagare 2021

Foto: Totta Wikström

Distriktschampionat

Distriktschampionat utdelas varje år vid distriktets årsmöte, som normalt hålls i mars, för föregående tävlingssäsong till de ekipage som i varje gren och kategori varit mest framgångsrik.

Championatet kan utdelas i dressyr, hoppning och fälttävlan till junior/senior samt ponny, alla kategorier samt i övriga grenar där tävlande finns som uppnått poänggräns.
Championatet tilldelas de ekipage som uppnått högst poäng enligt tävlingsdatabasen. Lägsta poäng för att championat ska delas ut är i hoppning och dressyr 50 poäng, för de mindre grenarna 30 poäng.

Underlag för championatet är poäng registrerat i Svenska Ridsportförbundets tävlingsdatabas. Skulle poängen inte vara korrekta för någon ryttare åligger det den tävlande att påtala detta för distriktet och inkomma med korrekta uppgifter.

För ryttare under 13 år där poängen inte syns i tävlingsdatabasen söks resultatet på ponnyns poäng i tdb.

Inbjudan till årsmötet sänds särskilt till de tävlande som tilldelats championat.