Uppstallning

Regler och allmänna råd för uppstallning och djurhållning är framtagna av Jordbruksverket. För ridsporten innebär det speciella krav på rengöring av temporär uppstallning.

I reglerna för Arrangörens skyldigheter står att inhysningssystem, dvs uppstallning, som används i samband med tävling inte får innehålla gammalt strömedel, foderrester eller gödsel, samt att ytor som kan nås av uppstallade djur rengjorts och desinficerats innan annat djur inhyses. Permanenta krubbor och vattenkoppar ska göras oåtkomliga för gästande djur.

Rengöringen innebär att det ska vara synligt rent. Boxen får inte innehålla synlig gödsel, använt strömedel, foderrester eller smuts som kan komma av att hästarna kliat sig på inredningen. Du ska desinficera de ytor som det är stor risk att hästen kommer i kontakt med via mun och näsborrar, exempelbvis boxgaller.

Om det finns misstanke om att en häst med smittsam sjukdom använt en box ska hela boxen rengöras, desinficeras och ges möjlighet att torka upp. Vid epizootisjukdom, eller salmonella som lyder under zoonoslagen, ska du naturligtvis följa instruktionerna i Jordbruksverkets saneringsplan.