Dokument och blanketter

Här hittar du diverse olika dokument som är till hjälp för er som tävlingsarrangör

 

Anmälan Länk till annan webbplats. till diciplinnämnden
Anmälan/Protest/Överklagan Länk till annan webbplats. vid tävling lämnas till överdomaren
Ansökan om inställande av tävling Länk till annan webbplats. - (word)
Att vara pressansvarig Länk till annan webbplats. - info och material
Checklista Länk till annan webbplats.
- säkerhet inför tävling (skrivbar pdf)
Checklista Länk till annan webbplats.- säkerhet inför tävling (word)
Dispensansökan klubbyte Länk till annan webbplats. under pågående säsong (word)
Domararvoden Länk till annan webbplats. 2020 - nivåer för domararvode
- Skatteverkets regler om momssatser för domare m fl med F-skatt Länk till annan webbplats.
Gult Kort Länk till annan webbplats. - (word)
Gult Kort Länk till annan webbplats. - (pdf)
Instruktion ifyllnad av digital överdomarrapport Länk till annan webbplats. - (pdf)
Instruktion ifyllnad av bestraffning rapport via gult kort i TDB Länk till annan webbplats. - (pdf)
När olyckan är framme Länk till annan webbplats. pdf. Om något händer behöver alla veta vad de ska göra
RF`s guide Länk till annan webbplats. för hållbara evenemang
Startförbud Länk till annan webbplats. Blankett för utfärdande av startförbud - (pdf)
Startförbud Länk till annan webbplats. Blankett för utfärdande av startförbud - (word)

Tävlingsdatabasen

Blanketter för arrangörs- och kassörsbehörighet Länk till annan webbplats. i Tävlingsdatabasen.

Hoppning

Anvisningar inverkansridning Länk till annan webbplats.
Inverkansprotokoll Länk till annan webbplats.

Paradressyr

Arrangörsguide paradressyr Länk till annan webbplats.

Fälttävlan

Dokument för fälttävlan Länk till annan webbplats.

Sportkörning

Dokument för sportkörning Länk till annan webbplats.