Psykisk hälsa och ohälsa inom ridsporten - bemöta och förebygga

Elise Lindman

En digital lunchföreläsning för anställa, övriga ledare och andra intresserade av Elise Lindman, psykolog och idrottspsykolog men också ryttare och välbekant med stallmiljön.

Elise arbetar med idrottspsykologiska tjänster, utbildning och coaching för ledare, lag och individuella idrottare, både i eget företag och åt RF-SISU. Vid denna föreläsning fördjupar hon sig i ledarrollen och då främst bemötandet av unga och vuxna med psykisk ohälsa. Hur kan vi tillsammans med hästen och stallmiljön hjälpa till att öka den psykiska hälsan?

Tid: Onsdag 22 mars kl 12.30-14.00
Föreläsningen är digital och genomförs via Teams. Deltagarlänk till anmälda senast dagen innan föreläsningen.

På programmet:
Introduktion till idrottspsykologi
Psykisk hälsa och ohälsa inom hästsporten
Att förebygga och bemöta psykisk ohälsa
Tid till frågor och goda råd

Rabatt vid flera deltagare från samma förening.
Deltagare nr 1 350 kr, ytterligare deltagare från samma klubb 250 kr.
Anmäl senast den 15 mars via denna länk Länk till annan webbplats.

Frågor: Dalarnas Ridsportförbund 0247/404 49, dalarna@ridsport.se

Publicerad: