Stadgar

Dalarnas Ridsportförbund 50 år

I likhet med samtliga ridklubbar och alla ideella föreningar i övrigt styrs även vårt distrikt av stadgar vilka fastställts av medlemmarna vid ett distriktsårsmöte.

I stadgarna regleras distriktets uppgifter och arbetsrutiner samt medlemsföreningarnas skyldigheter och rättigheter.

S Pdf, 85.4 kB.tadgar för Dalarnas Ridsportförbund Pdf, 85.4 kB.

Publicerad:

Dalarnas Ridsportförbund

Besöksadress: Insjövägen 13C
793 41 INSJÖN
Telefon: 0247-404 49

Mail: dalarna@ridsport.se
louise.tysklind@ridsport.se
totta.wikstrom@ridsport.se