Basutbildning för ridsportens ledare

Foto: CS

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare- Vill du vara med ?

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar.

Föreningar kan ansöka om projketmedel för denna utbildning hos Svenska Ridsportförbundet.

Första träffen är via teams - Informationsträff om utbildningen.

Utbildningsdag - en heldag - vi återkommer med datum inom kort,
träffen blir juni/ juli

Anmälan: via e-post till blekinge@ridsport.se senast den 6 juni

Kostnad för kurs: 400 kr per person /kursmaterial ingår
Betals in vid kursstart till Bg 516-2359 eller
Swish  123 651 99 53 (skriv namn och basutbildning)

Frågor: kontakta kansliet  0708-929020 eller via
mejl blekinge@ridsport.se
Blekinge Ridsportförbund har tagit beslut alla i distriktets styrelse ska genomfört Basutbildningen, samt grenledarna.

Övrig Information om utbildningen.

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att Basutbildningen ska vara obligatorisk för ridsportens ledare.

  • Förbundskaptener och landslagsledare, utbildningstillfället ska vara gemensamt för landslagsledare från alla grenar.
  • Centrala förtroendevalda inklusive utskott och kommittéer
  • Centrala tjänstemän

Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för:

  • Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.
  • Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.
    Hoppas vi ses !

Publicerad: