Ledarutbildning

Häst

Foto: Mikael Sjöberg

Ridsporten och stallet är en stark ledarskola. Här formas framtidens ledare både inom ridsporten och i många fall på jobbet. Starka ledare med fötterna förankrade på stallbacken.

Västergötlands Ridsportförbund erbjuder ledarutbildning på olika nivåer. Oavsett ålder så vill vi kunna erbjuda en ledarkurs. Det innebär att från det att du är 11 år finns det en kurs anpassad för dig, någon övre åldersgräns finns inte.

Förberedande Ungdomsledarkurs FULK
Denna kurs är för ungdomar i åldern 11-14år. vanligtvis över en helg, vi arrangerar en kurs per år, vanligtvis sent på våren.

Ungdomsledarutbildningen ULK steg I-III
En ledarutbildning som vänder sig till ungdomar eller dig som önskar leda ungdomar. Kursen riktar sig till dig som är 15år och äldre. Utbildningen är uppdelad i tre steg om totalt sex utbildningsdagar fördelade på tre helger. Mellan stegen delas det ut hemuppgifter som kunskapsmässigt bygger på varandra. Vi arrangerar en kurs per år, med start i okt-nov och avslutning i mars-april

Ridledarkursen
Ridledarutbildningen vänder sig till dig som vill leda rid- och teorilektioner på grundläggande nivå och lära dig mer om vad det innebär att arbeta som ridlärare. Dessutom är den en riktigt bra grund för dig som sedan vill söka vidare till ridlärarutbildningen. En förberedande ridlärarkurs.

Grundkurs för Paraledare
Syftet med kursen är att förmedla en grundläggande kunskap i att leda och möta ryttare och kuskar med funktionsnedsättning samt att väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap. En ledarutbildning för dig som brinner lite extra för ryttare med funktionsnedsättning.

Basutbildning för ridsportens ledare
Är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar.

Du är en del av svensk ridsport
Som ledare i ridsporten är du en viktig förebild och en guide som står för både trygghet, inspiration och kunskap. Som ledare har du ett ansvar att utveckla dem du leder på ett bra sätt. Det innebär att följa de regler och normer som vi tillsammans kommit överens om. Det handlar också om att vara engagerad och stå för hög etik och sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. Att vara ledare handlar både om att utveckla sig själv och andra.

Titta i vår Aktivitetskalender för att hitta nästa tillfälle att gå någon utav våra ledarutbildningar.

Publicerad: