DUS kontakt

DUS-mail, Gemensam mail för DUS

Alicia Hedberg, Essunga RF, Ordförande samt DUS-repr. i distriktstyrelsen

Jessica Carlsson, Färgelanda RK , Vice ordförande

Liam Roadway, Marks RK, sekreterare samt personlig ersättare till DUS-repr. i tävlingssektionen

Tilda Magnusson, Borås FK, Kassör

Felicia Bordi, Trollhättans FRK, DUS-repr. i tävlingssektionen.

Alva Karlsson, Levenebygdens RK , samt personlig ersättare till DUS-repr. i distriktsyrelsen

Alva Post, Borås FK

DUS Valberedning 2021

Kristoffer Sätterman, Trollhättan, Sammankallande

Lina-Maria Pettersson, Lerum

Ann-Sofie Johansson, Mariestad

Vera Elfström, Borås

Publicerad: