Vi arbetar för dig

Reagera och agera

Det är viktigt att inte låta tystnaden tala. Inom ridsporten ska vi inte acceptera att någon blir utsatt för vare sig trakasserier, övergrepp eller näthat och hot.

Vi vill uppmuntra alla våra ledare att vara modiga och agera om något händer.

Men vi vill samtidigt vara noga med att ansvaret för arbetet med trygghetsfrågorna ligger på de vuxna i stallet. Du som ung ledare kan göra styrelsen och andra ledare i föreningen uppmärksamma på eventuella problem – men de vuxna måste agera.

Begränsat registerutdrag

Från och med 1 januari 2020 ska föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn.

Kontakta polisen

Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Arbete för trygga idrottsmiljöer

Idrottsföreningen har bland annat därför en viktig social funktion att fylla i samhället. 9 av 10 barn och ungdomar är någon gång under sin uppväxt medlem i en idrottsförening.
Svenska Ridsportförbundets föreningar har cirka 154 000 medlemmar, majoriteten av dem är unga.

För en del barn och ungdomar är föreningen till och med en frizon; en plats där de kan få vara ett tag och komma bort från det som upplevs som jobbigt, till exempel i hemmet.

Det finns dock inga garantier för att kränkande behandling i någon form inte förekommer även i idrottsrörelsen.

Riksidrottsförbundet har tagit fram Skapa Trygga Idrottsmiljöer, som tar upp definitioner, förebyggande arbete och efter bästa förmåga förmedlar kunskap om vad vi kan göra om kränkande behandling redan har skett.
Svenska Ridsportförbundets arbete för trygga miljöer i stall, på ridskolor och i ridsportverksamhet följer Skapa Trygga Idrottsmiljöer och är utökat med egna initiativ och åtgärder.

Du kan alltid kontakta oss för råd, stöd och information

Anmälan

För att Svenska Ridsportförbundet ska kunna agera formellt när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp behöver vi en skriftlig anmälan. Den kan skickas till Medlemsombudsmannen eller tjänsteman på centrala kansliet. Förbundets generalsekreterare, i samråd med förbundets ordförande beslutar sedan om hur ärendet fortsatt ska handläggas.
Ärenden om sexuella trakasserier och övergrepp ska handläggas skyndsamt.

Riksidrottsförbundet

arbetar också med Trygg idrott - på deras hemsida Länk till annan webbplats. hittar du bland annat informaton om idrottsombudsmannen och visselblåsartjänsten, och kan kontakta deras verksamhetsutvecklare.

Publicerad: