Smittskydd

Foto: Test Testsson

Smittskydd - allas vårt ansvar

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta av sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.

För att förebygga smittsamma sjukdomar hos hästar behöver man:

 1. Förhindra att smitta förs in i en besättning
 2. Förhindra att smitta sprids mellan hästar inom en besättning

Det finns olika nivåer på vilka smittrisker man är beredd att ta. Vissa skyddande åtgärder kanske känns lätta att göra, andra svårare, och då får ta den risken det medför och vara mer beredd på att hantera läget när smittan kommer.
Det är bra att ha kunskap, därför har vi samlat en del länkar nedan.

Länkar om smittskydd :

Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, SVA:
SVA's information om din häst blir sjuk Länk till annan webbplats.
Smittskydd för häst Länk till annan webbplats.

HästSverige.se:
Skydda hästen mot smitta Länk till annan webbplats.
7 smittsäkra rutiner i stallet Länk till annan webbplats.

Svenska Ridsportförbundet
Smittskydd/smittinfo Länk till annan webbplats.

HÄSTNÄRINGENS, HNS, SMITTSKYDDSPOLICY

 • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
 • Hästnäringen har en nollvision för spridning av smittsamma sjukdomar.
 • Alla vi som har hand om hästar ska agera så att risken för smittspridning minimeras, både mellan hästar, från häst till människa och från människa till häst.
 • Infektioner påverkar hästens hälsa, välfärd och prestation, och ger konsekvenser för hästverksamhet och sport. Genom att förebygga och bekämpa infektioner kan följderna begränsas.
 • Vi verkar för att antibiotika används korrekt. Vårt arbete för ett gott smittskydd motverkar också spridning av antibiotikaresistenta bakterier.
 • Det är viktigt och allas ansvar att kontinuerligt utbilda sig inom smittskydd, att delta i det förebyggande arbetet samt att samarbeta mot smittspridning.
 • Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att smitta sprids, t ex. genom vaccinationer, framtagande av hygienrutiner och ett övergripande smittskyddstänk i verksamheten och i utformningen av anläggningar.
 • Vid tecken på nedsatt allmäntillstånd på grund av misstänkt infektion eller andra tecken på smitta ser vi till att lämpliga smittskyddsåtgärder införs.
 • Vi isolerar sjuka hästar med symptom på smittsam sjukdom tills risken för smitta är över, samt informerar berörda om smittan.
 • Vi reser och tävlar endast med friska hästar och från stallar där ingen häst visat tecken på smitta.

Publicerad: