Föreningsstyrelse

Foto: Test Testsson

En av Stockholms Läns Ridsportförbunds viktigaste uppgifter är att vara ett stöd för ridföreningarna i deras styrelsearbete.

Målet med våra styrelseutbildningar är att öka föreningskunskapen och samtidigt arbeta aktivt för att få fler att vilja satsa på ett arbete i föreningsstyrelsen.

Alla föreningar erbjuds en styrelseutvecklingskurs där styrelsen under en dag får hjälp med att utveckla sin verksamhet. Målet är att ge föreningen nya idéer och ett verktyg för att förbättra sammanhållningen mellan föreningens medlemmar. Kursen hålls i föreningens egna lokaler eller hos Stockholms Läns Ridsportförbund.

Distriktet anordnar också träffar och utbildningar varje år för både utbildningsansvariga och ordförande. Dessutom erbjuder vi utbildningar för nyvalda ledamöter.

Publicerad: