Ekonomiskt stöd

FOTO: Anna Zetterlund

Det finns ett stort antal bidrag, fonder och stipendier att söka för att hjälpa till att finansiera sin ridsportverksamhet. De finns inom idrotten, hos kommunerna och landstingen samt inte minst från stiftelser.

Smålands Ridsportförbund har tagit fram ett dokument Pdf, 101.1 kB. med tips gällande ansökningar om bidrag, stipendier och fonder.

Ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet

LOK-stöd
LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottsförbundet administrerar över ett flertal stipendier och utmärkelser vars målgrupp är personer och organisationer inom idrottsvärlden. Läs mer på rf.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiskt stöd från Svenska Ridsportförbundet

Projektstödet
Utveckla din förening genom nya Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar, ryttarutveckling och ledarutbildning. Ansökan är öppen från 1 februari till 1 juni. Läs mer på ridsport.se Öppnas i nytt fönster.. Öppnas i nytt fönster.

Stipendier
Svenska Ridsportförbundet har flera stipendier som delas ut årligen, bland annat Årets ridlärare, Årets ridskola, Årets ridskolehäst, Årets Ungdomssektion och Årets Ungdomsledare. Läs mer om dem på ridsport.se Öppnas i nytt fönster.. Öppnas i nytt fönster.

Andra bidrag, fonder och stipender att söka

Ajax-stipendiet
Ulla Håkanson har instiftat Ajax-stipendiet för unga ryttare i främst dressyr, men även andra grenar. Läs mer på ullahakanson.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arvsfonden
Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns föreningar och organisationer – så att bättre idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Läs mer på arvsfonden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Edström-Ekelundfonden och Landelius fond
Ändamål: att ge svenska aktiva ungdomsledare i åldern 16-21 år möjlighet att utbilda sig inom ungdomsidrotten. Stipendierna söks vartannat år, jämt år. Läs mer på riksidrottensvanner.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gustav V:s 90-årsfond
För föreningar och förbund. Främja ideell ungdomsverksamhet genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Kan dessutom ge stöd till kvalificerad utbildning inom olika organisationer. Läs mer på gv90.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hugo Levin-priset
Till en framstående idrottsledare eller organisatör. Priset till unga framstående idrottsledare och idrottsorganisatörer för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa. Läs mer på hugolevinpriset.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket - Stöd för dig på landsbygden
Den som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden kan söka stöd hos Jordbruksverket. Läs mer på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungliga stiftelser
Kungliga stiftelser med skiftande ändamål. Läs mer på kungahuset.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsförsäkringars Juniorstipendier
Länsförsäkringar delar årligen ut stipendier till Jönköpings läns mest lovande idrottsjuniorer. Som meriter räknas inte enbart tävlingsresultat, utan också träningsvillighet, kämparglädje, kamratskap och lojalitet. Läs mer på rfsisu.se/smaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsfond
För ledare och instruktörer inom organisationer anslutna till bl a RF. Läs mer på rf.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium
Syftet med RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium är att möjliggöra för elitidrottare att samtidigt med idrottande på landslagsnivå bedriva eftergymnasiala studier på lägst halvfart. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och utdelas med 25 000 kronor per termin. Sammanlag 75 elitidrottare tilldelas stipendiet. Läs mer på rf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottens Vänner
Föreningen RV (Riksidrottens Vänner) har till ändamål att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” och delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar. Idag delar RV ut tio stipendier varav fem årligen. Läs mer om RV:s stipendier på riksidrottensvanner.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rotary
Organisationen Rotary har ett gäng stipendier och fonder att söka inriktat på bland annat utveckling och ungdomsverksamhet. Läs mer på rotary.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skandiastiftelsen
Skandiastiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Stiftelsen heter ”Idéer för Livet” och bidrar till exempel med stöd för material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning, unga ledare. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn. Läs mer på ideerforlivet.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sparbanksstiftelser
Landet sparbanksstiftelser består av en rad lokala aktörer och har olika inriktningsområden. En del stiftelser omfattar bland annat barn- och ungdomsverksamhet, utbildning, idrott m.m. Sök på respektive sparbanksstiftelse på er ort ex. Sparbankstiftelsen Alfa (Jönköpings län) Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, Sparbanksstiftelsen Vimmerby, Sparbanksstiftelsen Öland.

Stiftelsen Tore A Jonassons stipendium
2018 delades för första gången ut stipendier till idrottsföreningar. Stiftelsen samverkar med Riksidrottsförbundet och tar hjälp av oss distriktsidrottsförbund med att leta fram de bäst lämpade kandidaterna. Varje distrikt får föreslå två kandidater. Läs mer på rfsisu.se/smaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Victoriafonden
Föreningar har möjlighet att söka stöd till verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar via Victoriafonden. Läs mer på radiohjalpen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årets Komet
Årets komet är ett stipendium instiftat av Sportjournalisternas Klubb, Småland, i samarbete med Smålands Idrottsförbund och Swedbank. Priset går till en idrottsman/idrottskvinna/lag som utmärkt sig särskilt under året. Stipendiet är på 5 000 kronor. Läs mer på rfsisu.se/smaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala aktörer

Det finns också ett stort antal bidrag, fonder och stipendium att söka lokalt. Nedan finns länkar till respektive kommuns bidragsidor för idrott- och föreningsverksamhet.

Sökord

För att hitta ytterligare lokala bidrag att söka kan det vara bra att använda sökord när man söker på nätet. Byt ut namnet på ert län/kommun/stad eller ort.

”Fond/bidrag/stipendier idrott Småland/Län/Stad/Ort”
”Arvsfond idrott Småland/Län/Stad/Ort”
”Idrottsfond Småland/Län/Stad/Ort”
”Idrottsstipendium Småland/Län/Stad/Ort”

”Fond/bidrag/stipendier ungdomsverksamhet Småland/Län/Stad/Ort”
”Fond/bidrag/stipendier funktionsnedsättningsverksamhet Småland/Län/Stad/Ort”

”Fond/bidrag/stipendier ridsport Småland”
”Fond/bidrag/stipendier ridklubb Småland”

”Fond/bidrag/stipendier ridsport Jönköpings län”
”Fond/bidrag/stipendier ridklubb Jönköpings län”

”Fond/bidrag/stipendier ridsport Växjö”
”Fond/bidrag/stipendier ridklubb Växjö”

Har ni ytterligare förslag på bidrag, stipender eller fonder att söka, tipsa gärna oss.
Skicka ett mail till anna.zetterlund@ridsport.se

Publicerad: