Ridklubben och kommunen

FOTO: Anna Zetterlund

Smålands Ridsportförbund arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner.

Svensk ridsport är unik i världen, både i omfattning och tillgänglighet och ridklubben är en stallbacke med många möjligheter för kommunens invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa.

Det är hög tid att kommunerna strategiskt och på allvar tar tillvara på denna viktiga resurs. Under den här fliken fyller vi på med goda exempel, inspiration och konkreta verktyg som stöd i opinionsbildningen och utvecklingen av positiva samarbeten mellan ridklubbar och kommuner.

  • Läs mer om ridsporten och kommunen på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

Publicerad: