Basutbildningen

Basutbildningen för ridsportens ledare ger en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Obligatorisk utbildning

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar.

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att Basutbildningen ska vara obligatorisk för ridsportens ledare:

  • Förbundskaptener och landslagsledare
  • Centrala förtroendevalda inklusive utskott och kommittéer
  • Centrala tjänstemän

Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för

  • Utbildare i central och regional ungdomsutbildning
  • Funktionärsutbildningar
  • Grönt kortprovledare på distrikts- och föreningsnivå.
  • Funktionsnedsättning och delaktighet steg III
  • Ridledarutbildningen
  • Svensk Ridlärare level I
  • C-tränarutbildningen.

Så går du utbildningen

Basutbildningen genomförs i ditt ridsportdistrikt och bygger på både webbstudier och utbildningsträffar.

Tio studietimmar görs hemma via utbildningens webbplats. Utbildingsträffarna genomförs av utbildade handledare i distriktet. Träffarna lägger stor vikt vid samspelet mellan människor där kursdeltagarnas olika perspektiv är viktiga. Arbetsmaterialet ingår i kursavgiften.

Det rekommenderade priset på utbildningen är 500-700 kronor, och sätts av respektive distrikt och kan variera beroende på regionala förutsättningar. Rekommenderad minimiålder 18 år. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg.

Utbildning i distriktet

Smålands Ridsportförbund anordnar vanligen två till fem basutbildningar per år, läs mer i utbildningsplanen.

Publicerad: