Distriktstyrelsen 2023

Ordförande

Pontus Schoede, Vetlandaortens Ryttarförening
070-601 55 99
pontus.schoede@gmail.com

Vice ordförande

Monica Edberg, Tingsryds Rid- och Körklubb
070-633 18 08
m.edberg@hotmail.com

Ledamöter

Johan Hjertberg, Anebyortens Ridklubb
072-389 57 87
johan@ekotopia.info

Ylva Larsson, Värnamobygdens Ryttarförening
070-308 10 24
ylvasnet@netscape.net

Sofie Svensson, Västerviksortens Ryttarförening
073-370 33 64
sofieproppan@hotmail.com

Linda Algotsson, Ridklubben Udden
070-318 44 58
lindaalgotsson@live.se

Susanne Häggquist, Vetlandaortens Ryttarförening
076-865 04 57
susannehaggquist5@gmail.com

Olivia Sjögren, Växjöortens Fältrittklubb
073-829 88 55
olivia.sjogren@hotmail.com

DUS-representant

Jennifer Johansson, Västerviksortens Ryttarförening
jenniferjohansson597@gmail.com

DUS-suppleant

Ella Hjortskull, Åseda Ryttarförening
ella.hjortskull@gmail.com

Styrelsens uppdrag är

  • Att vara länk mellan distriktets klubbar och Svenska Ridsportförbundet
  • Att dra upp mål, riktlinjer och policy för distriktets verksamhet
  • Att verka för medlemmarnas behov och önskemål i enlighet med ridsporten vill.
  • Att tillvarata och bevaka klubbarnas intressen
  • Att företräda ridsporten i samarbetet med andra organisationer, kommuner, regioner m fl i Småland
  • Att ansvara för distriktets ekonomi
  • Att ansvara för distriktets anställda
  • Att erbjuda klubbarna i Småland det basutbud som förbundet ålagt distriktet
  • Att verka för fungerande sektioner