Projektstöd

Häst

Foto: Test Testsson

Utveckla din förening genom Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar och ledarutbildning. Ansökningsperioden för 2022 öppnar den 1 februari, en ansökningsguide finns längre ner på sidan.

Syftet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Allas rätt att vara med är en del av idrottens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska därför fokusera på att användas till en mer jämlik barn- och ungdomsidrott för målgruppen 7 – 25 år.

Idrottens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrott där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Utifrån dessa förutsättningar kommer projektstödet 2022 att ha två fokusområden, utbildning och utveckling.

Vad kan man söka stöd för?

Föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan söka stöd för utbildning och utvecklingsinsatser. Stödet skall användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamhet.

UTBILDNING - prioritera och ansök om max 4 utbildningar/kurser. Ansök innan kursen/utbildningen (viss flexibilitet kring årsskiftet ges) för att vi skall kunna bevilja stöd.

Utbildade ledare är en viktig förutsättning för att skapa en trygg och hållbar ridsport som ger barn och unga positiva ridsportupplevelser över tid. Genom projektstödet kan ni som förening söka stöd för att delta på följande utbildningar:

  • Grundkurs för paraledare: max 500kr/deltagare eller max 6 000 kr/kurs
  • Basutbildningen: max 500kr/deltagare eller max 6 000 kr/kurs
  • Ridledarkursen: max 8 000kr/deltagare
  • FULK: max 1 000kr/deltagare
  • ULK: max 4 000kr/deltagare
  • Andra kurser/utbildningar som arrangeras av Svenska Ridsportförbundet som utgår från projektstödets syfte och mål. Bifoga inbjudan.

UTVECKLING – 1 ansökan/år och förening.
Målgruppen är barn & unga 7-25 år.

Ansök innan era tänkta insatser. Stöd ges till ledarkostnader, utbildningsmaterial, visst material/hästhyra kopplat till satsningen, maxbeloppet att söka är 30 000kr

Projektstödet ger er möjlighet att utveckla föreningen och lära er mer! Behöver ni skapa bättre förutsättningar och öka tillgänglighet för grupper som ni annars har svårt att nå? Behöver ni prova något nytt så att fler får ridsport som ett livslångt intresse? Eller är det kanske trygghetsfrågorna som behöver stå i fokus hos er?

Genom att lära sig mer ridsport eller att ge medlemmar chansen att prova något nytt är vår förhoppning att det kan bidra till en trygg och hållbar ridsport där barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor. Baserat på projektstödets syfte och mål, vilka utvecklingsinsatser behöver ni arbeta med i er förening?

Exempel på insatser som fokuserar på att lära sig mer:

Mer om trygghetsfrågor –skapa härlig stämning i er förening
Genomföra egna träffar på temat genom att använda material som Trygg i stallet-lådan, Trygga ledare material eller delta på träffar arrangerat både på distrikt- och centralnivå.

Mer om hästar – ta hjälp av utbudet i Ridsportens utbildningsportal
Utbilda i hästkunskap använda gärna material som ”Hästkunskapssajten”, ”Vi i stallet”, ”Ryttarutveckling 1” eller ”Mini- och Maxignägg”.

Mer om att tävla – genomför träffar med inriktning tävling
Träffar för dem som är på väg ut på tävlingsbanan, det finns mycket att lära om tex. prestationsmiljöer, ryttarens fysik och mentala hälsa. Utbildningen Grönt kort kan vara en del i satsningen.

Exempel på insatser för att prova något nytt:

Träna på något nytt!
Utveckling och implementering av roliga, utbildande och inkluderande träningsformer som caprilli, kadrilj, körning, gymkhana, voltige eller Working Equitation.

Tävla i något nytt!
Utveckling och implementering av roliga, utbildande och inkluderande tävlingsmoment som alla kan delta i. En cup eller serietävling, tävlingsmoment i en ny gren eller blanda grenar och hästkunskap? Eller varför inte genomföra en utbytestävling med andra föreningar.

Vem kan söka stöd?

Föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare. Använd föreningens inlogg till IdrottOnline.

Ansökningstider

Ansökningstiden öppnar 1 februari 2022 och stänger 1 maj. Vänligen observera att vi har en begränsad pott att förmedla. Handläggning och utbetalning sker löpande, och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är 4-6 veckor.

Ansökningsguide Länk till annan webbplats. (pdf)

Publicerad: