Testbild

Foto: Test Testsson

Distriktet

Örebro Läns Ridsportförbund är ett av Sveriges 19 ridsportdistrikt

Föreningarna är våra uppdragsgivare och vår roll är att samorganisera, stödja och utbilda våra medlemmar samt verka för att verksamheten bedrivs enligt ridsportens riktlinje och värdegrund.

Vi fungerar även som en länk mellan föreningar och Svenska Ridsportförbundet.

Innehåll

Aktuellt