Inställande av tävling

För att få ställa in en tävling/klass vid nationelltävling eller elittävling krävs Svenska Ridsportförbundets tillstånd. För att få ställa in en tävling/klass vid regional tävling eller lägre krävs respektive distrikts tillstånd och avgörs från fall till fall.

För att få ställa in en tävling/klass vid nationelltävling eller elittävling krävs Svenska Ridsportförbundets tillstånd. För att få ställa in en tävling/klass vid regional tävling eller lägre krävs respektive distrikts tillstånd och avgörs från fall till fall.

OBS! Blanketten skickas till distriktet om det gäller 1* och 2* tävling

Tävlingsarrangör får ställa in en viss tävling/klass endast om meddelande kan lämnas till alla ryttare. Anmälningsavgift till inställd tävling/klass ska återbetalas inom tre dagar efter meddelat beslut om inställd tävling.

Arrangör som upprepade gånger ställt in tävling, kan nekas tävling nästkommande år.

Publicerad:

Blankett för inställande av tävling:

Blankett för inställande av tävling Word, 161.5 kB.