Inför ansökan om tävling

Tävlingsansökan ska ske via TDB. Lägg in planerade tävlingar på valt datum, beskriv vilka klasser som ni planerar att ha.

Planera terminen på sådant sätt att det är rimligt utifrån:

Olika yttre påverkan såsom väderförhållanden och underlag, andra lokala eller större nationella arrangemang som kan påverka intresset och funktionärsstab.
Olika inre påverkan som t ex ombyggnader eller andra klubbarrangemang.
Håll gärna kontakt med klubbar i närheten för att undvika krockar av likartade tävlingar.

Ekonomin

Försök att få era tävlingar att gå ihop ekonomiskt, tänk på att en tävling kan gå med en mindre förlust som kan täckas upp av annan tävling. Planera avgifter kostnader och priser, försök att jobba med sponsorer.

Hitta egna unika lösningar, kombitävlingar eller små tävlingar i tävlingen som kan locka fler ryttare.

Medarrangör

Om klubben anser att man inte har utrustning eller förmåga att arrangera en egen tävling finns alltid möjlighet att samarrangera med annan klubb. Det kan vara utvecklande och lärorikt för båda klubbarna.

Ställa in tävling

Klubben kan ställa in en planerad tävling dock bör man se det som en sista utväg.

Tänk på att ryttarna kan tappa förtroendet för arrangören, det vill säga att ryttarna väljer bort nästa tävling som klubben arrangerar.

Om en klubb ställer in planerade tävlingar vid upprepade tillfällen kan det även innebära att man inte får sin tävlingsansökan godkänd nästkommande år.

Det är skillnad på att ställa in en tävling långt innan propositionen publicerats eller om det finns en proposition och anmälda till tävlingen. Det senare påverkar både klubb och ryttare mer.