Dopingkontroll på tävling

Lite information och tips kring dopingkontroll för tävlingsarrangörer

Regler för dopingkontroll finns i TR 1 som innehåller dessa delar:

  • Svenska Ridsportförbundet eller RF:s antidopingenhet bestämmer var provtagning skall ske.
  • Urvalsmetod
  • Närvaro vid provtagning
  • Provtagning
  • Vägran

Att tänka på:

Din klubb får information i förväg och får material tillsänt. SvRF ringer oftast först upp Tävlingsledaren.

Läs igenom TR 1 vad som gäller för doping.

Informera din veterinär och överdomare att er tävling är utsedd för dopingkontroll i god tid innan tävlingen.

Kom överens med din veterinär angående provtagningsutrustning för urinprov.

Utse en funktionär som ska övervaka provtagningen i förväg

Boxen ska vara rengjord enligt jordbruksverkets regler, eventuell krubba och vattenkopp ska täckas.
Jordbruksverkets information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försök att välja en box i en lugn miljö och spåna väl. Försegla boxen efter rengöring, exempelvis med tejp eller plaststripes, detta förhindrar att någon annan går in i boxen innan det är dags för provtagning.