Testbild

Info till Arrangörer

Här och på undermenyer samlar vi information till dig som är tävlingsarrangör. Det kan både vara regler och tips som finns här.

Ansökan om tävlingar 2023
Sista dag för ansöka om 1* och 2* tävling till distriktet är den 15 oktober 2022. Därefter samlas vi till Tävlingskonferens den 12 november 2022.

TDB och TR
Tävlingsdatabasen (TDB) är det gemensamma systemet för inbjudan och anmälan för tävlingar. Tävlingsreglementet (TR) är det regelverk som innehåller samtliga regler gällande tävling. Som arrangör är det viktigt att ha goda kunskaper om dem.

Distriktets regelverk
Varje distrikt har också egna regelverk gällande sina divisioner, cuper, distriktsmästerskap med mera. Regelverken är viktiga att ta del av i de fall klubben ska ordna något av dessa arrangemang på sin tävling.

Tävlingskonferens
Varje år arrangerar distriktet en tävlingskonferens för alla klubbar som arrangerar tävling. Där diskuterar vi kommande års tävlingstermin och regelverk. Dessutom utbyter vi erfarenheter och ger varandra tips och idéer kring tävlingsarrangemang.

 

Innehåll

Aktuellt