Cuper

Cuper är alltis väldigt uppskattat.

Våra cuper är ofta beroende av sponsorer och kan därför variera mycket från år till år.

Regler för olika cuper finns i separata dokumet som publiceras på distriktets hemsida.

Vi tar gärna emot bilder från cuperna, skicka dem till kansliet. Alla bilder som skickas till oss får vi använda i vårat material. Personen på bilden är av insändaren tillfrågad, för publicering. Vi anger fotograf om detta har meddelats oss.

Placeholder