För dig som utbildare

Håller du kurser i Grönt Kort?

Föreningar som anordnar kurser ska meddela distriktet om er förening planerar att ha kurs i Grönt kort.

Maila er kursinbjudan till gavleborg@ridsport.se i god tid innan kursen.

Här hittar du ett körschema för hur kursen kan läggas upp.

Alla deltagare ska vid kursstarten lämna ett intyg på förkunskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ridning/körning. Detta ska undertecknas av en diplomerad ridlärare eller licencierad tränare. Det är viktigt att du som handledare försäkrar dig om att den som skriver under intyget verkligen kontrollerar att deltagaren har de kunskaper som krävs.

Sedan 2021 används inte de fysiska kursböckerna längre. Deltagare och kursledare använder sig istället av den nya Gröntkortwebben på SISU Förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kursdeltagare ska vara klara med uppgifterna på webben senast fem dagar innan träff med kursledare.
Grönt kortmaterialet finns även som talbok för den som har en läsfunktionsnedsättning. Går att låna vid närmsta folkbibliotek eller Myndigheten för Tillgängliga Medier, www.legimus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har du någon som är synskadad eller dövblind med i kursen då kan den få Grönt kort-talboken kostnadsfritt av Synskadades Riksförbund Folkbildning 122 88 Enskede, 08 – 39 90 00 eller folkbildning@srf.nu


När kursen är klar ska den rapporteras på en särskild blankett.

Publicerad:

Rubrik

Text