Testbild

Ungdom

Ung i ridsporten? Du kan påverka framtiden! Ridsporten är ung, mer än hälften av alla medlemmar i landets ridklubbar är under 26 år. Genom vår unika struktur ges du som ung chansen att tidigt lära dig besluta om, driva och genomföra projekt. Att få förtroendet att leda och påverka är ett stort, och inte minst, utvecklande ansvar

Svenska Ridsportförbundet är unikt när det kommer till ungdomars möjlighet att påverka såväl ungdomsfrågor som verksamheten i stort.

Svenska Ridsportförbundet är uppdelat i 19 distrikt, i varje distrikt finns en distriktsstyrelse och under den arbetar olika sektioner och kommittéer. I varje distrikt måste det precis som på klubbarna finnas en Ungdomssektion (US). På distriktsnivå kallas detta för DUS (Distriktets Ungdomssektion). DUS huvudsakliga uppgift är att stötta dig som är ung och aktiv inom ridsporten och skapa goda förutsättningar för den som sitter med i klubbens US.

DUS har också en ordinarie plats i distriktsstyrelsen. Vår uppgift där är att föra de ungas talan och driva de frågor som kommer in till oss, vare sig det gäller ungdomssektionen eller t ex tävlingsrelaterade frågor. Vi kan genom vår plats i distriktsstyrelsen se till att Gävleborgs ungdomar är med och påverkar ridsportens utveckling i distriktet.

Vill du vara med och påverka ridsporten i vårt distrikt? Kontakta vårt kansli.

Innehåll

DUS styrelse

DUS Styrelse 2022  

Käpphäst DM

Tävlingen kommer att hållas hos Hudiksvalls Rid och Ponnyklubb den 12 november 2022

Ungdomsledarkurs

Ungdomsledarkursen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och stödja barn och ungdomsverksamhet i din förening.

Rosetter och prov kunskapstävlingen Vi i stallet.

Vi i stallet

Årets Vi i stallet-tävling pågår fram till 31 oktober 2022. Vi i stallet är ett roligt sätt för ungdomar att utveckla hästkunskapen tillsammans med hästar och kompisar i stallet.