Besöksverksamhet

skylt bland höstlov

Foto: Mikael Sjöberg

Besöksverksamheten är en del av distriktens basuppdrag som sker rutinmässigt och som utgår från ett centralt besöksprotokoll samt en dialog kring föreningarnas behov, önskemål, aktuella frågeställningar och visioner för framtiden.

Besöksgruppen kan också komma ut till föreningarna efter önskemål för att bistå med hjälp i olika frågor.

Besöksprotokollen utgör grunden för besöksverksamheten tillsammans med en rad andra fokusområden, bland annat hästhållning kopplat hästvälfärden, kommundialog, ekonomi, föreningens verksamhet och organisation, ideellt engagemang, ungdomsverksamhet samt information från distriktet.

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet har en (blå skylt)
medlemskylt - Läs mer Pdf, 93.5 kB.(pdf)
När kvalitetskraven uppfyllts kan ridskolan erhålla ( brun skylt)
kvalitetsmärkning - Läs mer Pdf, 91.7 kB. (pdf).

Det finns möjlighet att kvalitetsmärka ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med, ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Vi har en besöksgrupp inom distriktet, som består av ideella krafter, en av dessa är besöksansvarig. Besöksgruppen förstärktes under 2020 med föreningsrådgivare från Svenska Ridsportsförbundet.

Besiktning skall ske minst vart tredje år. Kontinuerlig utbildning för besöks-ansvariga arrangeras av förbundet centralt.
Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa.

Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning.

Checklistor

Hästhållning med kvalitet Pdf, 949.9 kB. - checklista för egentillsyn för ridskolor som föreningen kan använda för att förbereda sig inför kvalitetsmärkning.

Idrottsanläggning för Ridsport Pdf, 188.4 kB. – checklistan för att underlätta arbetet och ge
en vägledning inför möte med exempelvis kommunen.

Mer att läsa

Hästanläggningar Pdf, 11.8 MB. - en guide

Ridunderlag Pdf, 4.1 MB. - en guide

Ridskolehästar och triangelmärkning

Tidigare kvalitetsmärkning gällde fram till den 31 december 2016.

Vill ni komma i kontakt med någon i besöksgruppen för ett föreningsbesök e-post till blekinge@ridsport.se

Publicerad:

Besöksgruppen:

  • Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa.
  • Att stötta föreningarnas arbete.
  • Att främja god hästhållning.
  • Att kvalitetsmärka distriktets föreningar.
  • Att genomföra föreningsbesök.
  • Att verka för föreningarnas önskemål.